Onnellinen lapsi

Onnellinen lapsi

Usein sanotaan, että kun vanhemmat ovat onnellisia ja perheellä menee hyvin, on tuloksena onnellinen lapsi. Lapsen voi siis tutkitusti kasvattaa onnelliseksi. Muutamalla pienellä niksillä asiat sujuvat helpommin kotona myös uhmaikäisen lapsen kanssa. Ihanat ipanat antaakin sinulle vinkkejä siihen, mitä voisit tehdä helpottaaksesi niin omaa kuin lapsesi elämää. Lue siis vinkkejä lapsiperheen arkeen.

Lapset lukevat helposti aikuisten ajatuksia ja tunteita. Jos vanhemmat ovat onnettomia, huolissaan jostakin tai stressaantuneita, lapset pystyvät aistimaan sen. Sen vuoksi onkin tärkeää, että vanhemmat pitävät huolta omasta onnellisuudestaan. Kun vanhempi on onnellinen, myös lapsi on onnellinen. Onnellinen lapsi on siis vanhempiensa summa ja perheen sisäinen onnellisuus heijastuu helposti myös lapseen.

Onnellinen lapsi ja onnelliset vanhemmat

Liikunta tuottaa mielihyvää

Liikunta ei ole lapselle harjoittelua, vaan se on puhtaasti leikkiä. Lapsen liikkumisella on runsaasti hyviä vaikutuksia. Liikunta auttaa lasta minäkuvan kehityksessä. Se myös rakentaa itseluottamusta ja auttaa vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Lapsella liikunnan harrastamiseen täytyy liittää elämyksen kokemuksia. Liikunta ei siis saa olla liian tavoitteellista tai pakotettua, koska silloin lapsi voi kokea liikunnan huonona asiana. Onnistumisen kokemukset ja mielihyvän kokeminen lisäävät lapsen intoa liikuntaa kohtaan, joten niihin kannattaa panostaa. Helpoin keino saada lapset liikkeelle on keksiä liikunnallisia leikkejä. Esimerkiksi koulussa polttopallo toimii liikuntatunnin aktiviteettina monesti huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi maastojuoksu tai muut yleisurheilulajit. Vanhemmatkin voivat ottaa vapaapäivän ohjelmaksi pallopelejä ja muita pelejä, jotka saavat lapset liikkumaan.

Lasten leikki ja liikunta sulautuvat siis yhteen, kun puhutaan lapsen liikuntatarpeista. Tämän hetken liikuntasuositus on vähintään yksi tunti päivässä, mutta mielellään 90 minuuttia joka päivä. Lapsen päivittäisen liikunnan tulee olla monipuolista, joten urheilulajeista puhuttaessa olisi parempi antaa lapsen kokeilla monta eri lajia sen sijaan, että painotettaisiin ainoastaan yhteen lajiin. Vaikka liikuntaa pitäisi sävyttää aina leikki, tulee liikunnan silti olla fyysisesti kuormittavaa. Tällöin siitä saadaan paras mahdollinen hyöty irti, sillä vaikka kyse on lapsesta, tulee fyysistä rasittavuutta olla. Käytännön tasolla päivittäinen liikunta voi sisältää monia eri elementtejä. Liikuntaan voidaan laskea päivittäiset kävelymatkat kouluun, välituntiliikunta, vapaa-ajan liikunta sekä kotityöt, jotka myös kuuluvat päivittäiseen arkiliikuntaan.

Lasten päivähoito tarjoaa tukea lapselle ja vanhemmille

Tänä päivänä päiväkodilla on suuri vastuu lapsen kasvattamisessa. Vanhemmat käyvät töissä, jolloin lapset viettävät paljon aikaa päiväkodissa. Sen takia lapsilähtöinen kasvatus päiväkodissa on tärkeässä asemassa. Jokaisen lastenhoidon ammattilaisen tulisikin toimia niin, että lapsen hyvinvointi on aina etusijalla. Onnellinen lapsi voi hyvin niin päiväkodissa kuin kotonakin, ja se näkyy iloisuutena ja reippautena lapsen käytöksessä ja puheessa.

Lasten päivähoito onkin yksi tärkeimmistä tukijoista, joita perheellä voi olla. Päiväkodista kuullaan, kuinka lapsen päivä on mennyt. Päiväkodin työntekijöiden tehtävänä on myös kertoa, jos heillä on huolta lapsen hyvinvointiin liittyen. Näistä asioista pitäisikin pystyä keskustelemaan avoimesti päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välillä. Tämä pätee myös siihen, että jos kotona tapahtuu jotain erikoista, päiväkodin työntekijöiden tulisi olla tietoisia tästä.

Onnellinen lapsi – mitä se vaatii?

Se, että lapsi on onnellinen, on monien asioiden summa. Tärkeää on saada lapset liikkeelle. Kun arjessa on liikuntaa, lapsen keho ja mieli pysyvät hyvässä kunnossa ja virkeänä. Ei siis ole mikään ihme, että liikunnan asemaa korostetaan niin koulussa kuin mediassakin. Jokaisen vanhemman tulisi keksiä pelejä ja leikkejä lapsille päivittäin. Näin lapset saadaan liikkumaan. Tällä voidaan myös välttää se, että lapset eivät vain istu tietokoneen tai television ääressä. Lapset ja media ovatkin yhdistelmä, jota kannattaa pitää silmällä ja määrittää, kuinka pitkiä aikoja ohjelmia voi katsoa päivittäin.